Mens ontmoet mens.

Bij ons bent u niet alleen - noch voor, noch na de eigenlijke behandeling. Wij zijn dan wel geen wellnessinstelling, maar een medisch specialistisch centrum, maar wij vinden uw welzijn ook heel belangrijk.

Daar staan wij voor!

Dr. med. Gerhard A. Horstmann

FA Neurochirurgie, Praktijkeigenaren

Dr. med. Albertus T. C. J. van Eck

FA Neurochirurgie, Praktijkeigenaren

Dr. med. Daniel Skutta

FA Strahlentherapie, Praktijkeigenaren