Wat wordt behandeld in Gamma Knife Zentrum Krefeld?

Indicaties

Als specialistisch centrum voor radiochirurgie en bestralingstherapie behandelen wij goed- en kwaadaardige tumoren, metastasen, vaatdeformaties en functionele ziekten. Wij gebruiken daarvoor stereotactische kwaliteitsapparatuur van steeds de nieuwste generatie. De Gamma Knife Perfexion wordt ingezet bij problemen in het hoofd- en halsgebied, en de lineaire versneller Axesse bovendien in het overige lichaam.

De daadwerkelijke behandelingsopties van een ziekte in ons centrum is altijd en exclusief afhankelijk van de individuele diagnose en geschiktheid van elke individuele patient. Om dit te beoordelen is in elk geval een verhelderend gesprek nodig. Neem daarvoor contact met ons op!

De belangrijkste ziekten die in het Gamma Knife Zentrum Krefeld behandeld kunnen worden zijn de volgende:


Hersentumoren

Hoofd-/ halstumoren

  • Primaire carcinomen
  • Metastasen

Tumoren van de buik en de wervelkolom

  • Prostaatkanker
  • Longtumoren in een vroeg stadium, longmetastasen
  • Wervelkolomtumoren en -metastasen
  • Levermetastasen

Vaataandoeningen

Oogtumoren

Functionele ziekten