Talrijke „schoten” en een treffer

De radiochirurgische behandeling met de Gamma Knife Perfexion™ en de lijnversneller Axesse vindt poliklinisch plaats of in het kader van een dagbehandeling. Het is niet nodig om nuchter voor de behandeling te verschijnen. Nadat in het voortraject het uitvoerige advies en voorlichting hebben plaatsgevonden, volgt in afzienbare tijd de radiochirurgische behandeling in ons centrum. Door de hoogefficiënte en daarmee afdoende procedure kan de ziektehaard met een dusdanig werkzame dosis worden bestraald, dat er meestal slechts één sessie nodig is. De eigenlijke behandeling is daarbij volledig pijnvrij, geluidloos en duurt afhankelijk van de toepassing tussen de 30 en 120 minuten.

Behandeling met de Gamma Knife

Demonstratie van de Gamma Knife behandeling

(presentatiefilm van de fabrikant ELEKTA)

Bestralingseenheid

De 192 Kobalt-60-stralingsbronnen zijn zodanig afgeschermd, dat de bestralingsruimte zonder gevaar betreden kan worden op het moment dat er geen bestraling plaatsvindt. Met behulp van een diafragma wordt uit iedere bron een dunne straal gevormd, die met alle andere stralen in het focuspunt samenvalt. Daarmee draagt elke straal met ongeveer 0,5% van de totale dosis bij aan de uitschakeling van de ziektehaard.

Stereotactisch frame

Voor nauwkeurigheid op submillimeterniveau van de bestraling wordt eerst een frame op het hoofd bevestigd. Deze fixatie is in de neurochirurgie een zeer vaak toegepaste procedure en wordt bijvoorbeeld bij het nemen van een biopt gebruikt. Een lokale verdoving ter plaatse van de bevestigingspunten zorgt voor een pijnloze procedure. Het frame dient als kader voor de exacte lokalisatie van de ziektehaard met behulp van beeldvormende apparatuur.

Apparatuur voor digitale beeldvorming

De exacte lokalisatie van de ziektehaard wordt met behulp van de beste beeldvormende apparatuur verricht. Daarmee wordt gewaarborgd dat ook met pas kort bestaande veranderingen van de ziekte bij de therapie rekening wordt gehouden. Hiertoe maken wij gebruik van de uitgebreide ervaring van de neuroradiologen in de aangrenzende Helios kliniek, waardoor ons de modernste beeldvormende infrastructuur ter beschikking staat. Bij bepaalde ziekten kan naast een MRI een aanvullend onderzoek met een CT-scan noodzakelijk zijn.

Wanneer bloedvaten moeten worden afgebeeld, dan wordt in samenwerking met de neuroradiologische afdeling in de kliniek een digitale subtractieangiografie (DSA) uitgevoerd.

Alle beelddata worden met behulp van de modernste computertechnologie (PACS, enz.) op het planningssysteem van de Gamma Knife overgedragen.

Behandelingsplanning

Aan de hand van de verkregen beelddata grenst de arts de ziektehaard driedimensionaal af. Hiertoe kunnen alle beelddata, die met de stereotactische kader als referentie worden gemaakt, driedimensionaal exact worden overgenomen. Daar kunnen andere beelddata aan worden toegevoegd, waarna deze rekenkundig aan de referentie worden aangepast (bijv. PET-scan). Dit is nodig om de best mogelijke afgrenzing van de ziektehaard te waarborgen.

Daarna plant de arts de bestralingsbehandeling dusdanig dat de ziektehaard met exact die stralendosis behandeld wordt waardoor een definitieve uitschakeling mogelijk is, waarbij tegelijkertijd het omgevende gezonde weefsel en de nabij gelegen risicostructuren maximaal worden ontzien.

Na afronding van de bestralingsplanning volgt de eigenlijke radiochirurgische behandeling. Hiertoe wordt de patiënt vaak meerdere keren in het bestralingsapparaat gebracht. Vervolgens wordt een van te voren berekend punt gedurende een bepaalde tijd bestraald. In het verdere verloop worden alle isocentra met elkaar verbonden, totdat de gehele ziektehaard behandeld is. Gemiddeld duurt een bestraling een tot twee uur. Als u dat wilt kunt u ondertussen naar muziek luisteren.

De behandeling kan op elk moment worden onderbroken voor een pauze. Na de behandeling wordt het stereotactische frame weer afgenomen en wordt een pleister geplakt op de bevestigingsplaatsen. Normaliter kunt u de volgende dag uw haar weer wassen. De bevestigingspunten laten in het algemeen geen sporen achter.